OFERTA HANDLOWA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Pakiet: Listy do Adama Mickiewicza Tomy 1-5

Opis

Obecna edycja jest pierwszym na tę skalę przedsięwzięciem, przedstawiającym wszystkie znane listy do Adama Mickiewicza; została przygotowana w Instytucie Badań Literackich PAN. Zawiera 1379 listów, z czego ogłaszanych po raz pierwszy blisko 100. Edycja nawiązuje do wydania rocznicowego Dzieł Adama Mickiewicza („Czytelnik“, t. I–XVII, 1993–2005) i podobnie dąży do zachowania równowagi między charakterem krytycznym a popularnym, między szczegółową informacją o tekście a jej przydatnością dla czytelnika. Listy ułożone są w bloki autorskie w układzie alfabetycznym, a w ich obrębie chronologicznie. Każdy blok listów poprzedzony jest biogramem nadawcy, starano się także przedstawić szerszy kontekst poszczególnych listów, cytując często odpowiednie fragmenty korespondencji Mickiewicza. Tak jak w wydaniu rocznicowym opracowanie listu obejmuje dane o jego powstaniu i ewentualnych wcześniejszych przedrukach, a także przypisy rzeczowe i językowe. Pisownię i interpunkcję zmodernizowano. Tom V zawiera indeks osób, odnoszący się do całości edycji.
Stron: t. I – 664, t. II – 724, t. III – 864, t. IV – 644, t. V – 772.
Czerwona kapitałka i tasiemka-zakładka; komplet pakowany w pudełko.

Inne produkty z tej serii

Brak produktów

Podobne produkty