OFERTA HANDLOWA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Wprowadzenie w chrześcijaństwo

 • Autor: Joseph Ratzinger
 • Wydawnictwo: Znak
 • Rok wydania: 2018
 • ISBN: 978-83-240-5368-1
 • EAN: 9788324053681
 • Strony: 384
 • Format: 13x20
 • Oprawa: oprawa twarda
 • Kategorie: religia
 • Data wprowadzenia: 2018-05-02
 •  
 • Data premiery: 2018-05-09

Opis

We Wprowadzeniu w chrześcijaństwo poprzez analizę Credo autor wtajemnicza czytelników w głębokie rozumienie kluczowych zagadnień wiary, dając świadectwo zarówno doskonałej znajomości sytuacji dzisiejszego człowieka, jak i ogromnej otwartości na współczesne prądy myślowe.

Powróćmy do pytania o Boga i Chrystusa - pytania, które stanowi jądro wszelkiego wprowadzenia w chrze­ścijańską wiarę. Jedno widać już teraz: że mistyczne aspekty pojęcia Boga, na które zwracają nam uwagę religie azjatyckie, muszą wyraźnie określać również naszą myśl i wiarę. Bóg uzyskał w Chrystusie konkret­ną postać, ale też Jego tajemnica tym sposobem stała się jeszcze większa. Bóg nieskończenie przewyższa wszelkie nasze pojęcia, wszelkie nasze obrazy i imiona Boga. Wyznajemy Go jako Trójcę Świętą, co jednak w żadnym razie nie oznacza, że wszystko o Nim już wiemy, wręcz przeciwnie: pojęcie Trójcy Świętej uzmy­sławia nam, jak skromna jest nasza wiedza o Bogu i w jak niewielkim stopniu możemy Go pojąć czy ogarnąć. Problem teodycei, który dzisiaj, po straszli­wych doświadczeniach, jakie zgotowały ludzkości to­talitarne reżymy (pozwolę sobie przypomnieć tylko przestrogę Auschwitz), staje przed nami z palącą siłą, jeszcze raz uwidacznia nam jednocześnie, że Boga nie możemy zdefiniować czy wręcz przeniknąć. Odpo­wiedź, jaką od Boga otrzymał Hiob, niczego wszak nie wyjaśnia, a jedynie przypomina nam o naszych ogra­niczeniach i powściąga nasze urojenie, że możemy o wszystkim wydać sąd i definitywnie się wypowie­dzieć. Zachęca nas, byśmy ufali niepojętej tajemnicy Boga.

[ze wstępu Autora]

Inne produkty z tej serii

Brak produktów

Podobne produkty