OFERTA HANDLOWA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.
14.09.2020

Plan połączenia Dressler Dublin ze spółką pod firmą „Wydawnictwo Bukowy Las”

Zarząd spółki Dressler Dublin Sp.  z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000688140, NIP: 5252498568, REGON: 142759597 (dalej jako „Dressler Dublin”, „Spółka Przejmująca”) ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 8 września 2020 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia Dressler Dublin ze spółką pod firmą „Wydawnictwo Bukowy Las” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, o treści jak w załączniku.
 

Załącznik