OFERTA HANDLOWA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Rejestracja

WARUNKI WSPÓŁPRACY

Aby nawiązać z nami współpracę należy :

  • Zarejestrować się w serwisie platformy internetowej www.dressler.com.pl
    - formularz rejestracyjny poniżej
  • Potwierdzić swoją rejestrację w serwisie klikając na link, który otrzymacie Państwo na podany w formularzu rejestracyjnym adres email

Aby rozpocząć współpracę należy ponadto przesłać kserokopię zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub wypisu z KRS oraz decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON (najlepiej w formie skanu) :
  • email : rejestracja@dressler.com.pl lub
  • fax +48 22 733 50 01 lub
  • drogą pocztową na adres siedziby Firmy

Do odbiorców wyślemy informacje o powstaniu możliwości składania zamówień.

Dane klienta

Osoba kontaktowa